Communities of practice

Lerend samenwerken OVER NIEUWE VRAAGSTUKKEN

Antwoorden vinden op maatschappelijke vraagstukken kan niemand helemaal alleen. Door mensen met specifieke kennis en vaardigheden bij elkaar te zetten, ontstaat er iets nieuws. Samen leren en ontwikkelen in een Community of Practice is een middel om de wijsheid van velen in te zetten en om slimmer, sneller en beter te kunnen werken.

corner left onder

Veranderkundig denken sleutel voor integrale aanpak

Energie, klimaat en ruimtelijke ontwikkeling

Het Klimaatakkoord, klimaatadaptatie en de bouwopgave vergen transities op verschillende deelgebieden. Wat is de onderlinge samenhang en hoe kunnen decentrale overheden beter samenwerken op onderwerpen die om een integrale aanpak vragen? Een andere manier van denken geeft verrassende oplossingen.

Lees artikel ‘Grenzeloos Vakmanschap’

corner right onder

Transitiekennis als basis voor circulaire economie

Vernieuwersnetwerk natuurlijke reststromen

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn: een grote maatschappelijke verandering. Om dat te realiseren is het van belang dat mensen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Hoe maak je de stap van ‘ik’ naar ‘wij’? En vertaal je een abstract idee naar een concreet plan? Transitiekennis als inzet om te komen tot een duurzamere wereld.

corner left onder

De weg naar een klimaatbestendige regio

Kwartiermaker klimaatadaptatie regio Albasserwaard-Vijfheerenlanden

Het klimaat verandert en brengt risico’s voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen met zich mee. Dat vergt een gezamenlijke strategie van alle stakeholders. Teams bouwen rondom thema’s en waar mensen mee bezig zijn, is een aanpak die werkt. Netwerkend werken is nodig, want samen zijn we slimmer en doen we meer.

corner right onder