Van duurzame toekomstvisie naar realisatie

Baanbrekende ideeën die leiden tot concrete oplossingen en het uitdenken van een bijpassende organisatie: het hoeft geen utopie te zijn. Of het nu gaat over circulaire economie, energieke samenleving, een lerende organisatie of transitiedenken. Een geniaal idee, visie of plan verdient het om gerealiseerd te worden: zeker als het over een betere toekomst gaat. Programma- en procesmanagement beginnen bij kennis te delen en abstracte ideeën te verhelderen. Overzicht, structuur en inzicht krijgen. Enthousiasmeren en anderen de ruimte te geven om aan te haken. Mensen met elkaar in verbinding brengen. Uiteraard maakt iedereen zelf de keuzes. Professionele begeleiding maakt de kans op een vruchtbaar resultaat groter. Iemand die beelden schetst over mogelijke oplossingen en richting geeft. Het gaat niet persé om de inhoud, maar hoe de weg loopt naar een tastbaar doel. Delen, ontwikkelen en leren. Ik ondersteun, leidt, vervang en treedt op als sparringpartner. Dat inspireert managers bij overheden en kennisorganisaties, zodat ze met vertrouwen een concrete volgende stap kunnen zetten naar een duurzame samenleving.

corner left onder

Innovatie versterken met een Community of Practice

Innovatie versterken door gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen. Professionals die elkaar voeden met nieuwe ideeën, tips en voorbeelden. Herkenbare issues: vaak complex. Mensen die dezelfde passie, praktijk en belang delen, ontwikkelen samen een nieuwe werkpraktijk en vaardigheden, die aansluiten bij de eisen van de toekomst. Door uit bestaande patronen te stappen kan er gaandeweg een andere manier van werken toegepast worden. Community of Practice kan de sleutel zijn om belangrijke trends en ontwikkelingen om te zetten naar een strategie voor de toekomst. Door kennismanagement en sociale innovatie toe te passen en een nieuwe route in te slaan. Maar ook door de juiste condities te scheppen waaronder ambitieuze professionals tot bloei komen. Voor zichzelf, voor de organisatie en voor de vooruitgang. Ik help bij het organiseren en begeleiden van leerkringen of Communities of Practice. Zodat managers zich kunnen focussen op de inhoudelijke en proces resultaten en organisatorische verankering daarvan. Samen ben je slimmer!

Lees “Tien stappen voor een succesvolle Community of Practice”

corner right onder

Impact vergroten met een veerkrachtig netwerk

Kennis laten circuleren en samenhang creëren tussen een veelheid aan initiatieven. Een veerkrachtig netwerk maakt het mogelijk met andere partijen doelen te realiseren en nieuwe markten te ontwikkelen. Co-creatie in netwerken kan ook leiden tot nieuwe diensten en verbindingen. Bovendien: je samen voor iets inzetten om succesvol te zijn, geeft nieuwe energie. Terwijl iedereen doet waar hij goed in is, heb je baat bij de inspanningen van je netwerkcollega’s. Het geeft samenhang en maakt integraal werken op velerlei gebieden mogelijk: denk aan initiatieven op gebied van energie, water, groen en recreatie, voedsel, werkgelegenheid en circulaire economie. Door kennis te delen, hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Zo kunnen nieuwe markten ontstaan rondom de broodnodige duurzame thema’s. Ik help je organiseren dat mensen elkaar vinden. Zodat ze energie krijgen om aan de slag te gaan én tegelijkertijd te bouwen aan een structuur om het proces van netwerkvorming beheersbaar te maken. Vitale netwerken hebben de toekomst.

corner left onder

Samenwerken met professionals

Mensen met energie zijn de dragers van de vernieuwing. Die energie vind ik in de samenwerking met Eelke Wielinga, Rosa Lucassen, Bowine Wijffels, Karen Jonkers en Sjoerd Robijn in de coöperatie Netwerk & Co: www.netwerkenco.nl

Wij begrijpen, inspireren, ondersteunen en vinden elkaar. Voor ons is netwerkend werken als een levend systeem en een taal voor datgene wat je intuïtief doet in samenwerken. Niet vanuit een bepaalde hiërarchie, maar op grond van een gemeenschappelijke ambitie om elkaars kwaliteiten te zien en samen iets te willen. In Netwerk & Co word ik gevoed door mijn collega’s omdat we elkaar herkennen in de manier van denken en werken. Door onze interactie komt er iets nieuws omhoog: iets wat ik alleen nooit kan bedenken of bereiken.

corner right onder