MET WIE IK WERK

Vanaf de start van mijn bedrijf in 2014 kreeg ik mooie kansen om mijn ervaring en kennis bij organisaties in te brengen. Ik trof er mensen met idealen, enthousiasme en overtuigingskracht. Mensen die groots en optimistisch durven dromen: net als ik. Bij deze mensen ben ik aanvullend en op mijn best, zodat mijn toegevoegde waarde optimaal is.

Met veel verschillende opdrachtgevers en overheden werkte ik aan maatschappelijke vraagstukken rondom energietransitie, klimaatadaptatie, transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit, stadslandbouw en een lerende organisatie. Samen zijn we trots op hetgeen wat we bereikt hebben. Vanuit de organisaties krijg ik terug dat ik dat met liefde, verstand en aandacht doe. Dat ze zonder mij niet hadden geweten wat te doen. Ik werk met hart en ziel aan alle opdrachten. En diezelfde toewijding zoek ik ook bij mijn opdrachtgevers: een sterke combinatie.

          Mijn opdrachtgevers zijn:

  • Ministerie van Infrastructuur en Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Kennisprogramma DuurzaamDoor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, RIVM, Dienst Landelijk Gebied
  • Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel
  • Gemeenten Rotterdam, Zaanstad, Amsterdam, Emmen, Leiden, Ede, Molenlanden, Goes en samenwerkende gemeenten Zeeland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Netwerk Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Programmabureau Groene Hart
  • Waterschap Rivierenland/Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Havenbedrijf Rotterdam
  • Van Hall Larenstein Hogeschool, Burgermeesteracademie, Wellantcollege, Vrije Universiteit Amsterdam
  • DIVOSA, Kunstloc Brabant
corner left onder