Bureau Mozaiek

Kijkend naar de prachtige mozaïeken in Parc Güell realiseerde ik mij de overeenkomsten met mijn werk. Ik breng mensen en organisaties met verschillende perspectieven bij elkaar: zodat er iets nieuws en kleurrijks ontstaat, net als bij de mozaïek. Door kleine diverse steentjes samen te voegen, vormen ze een groter geheel. Een andere context: een nieuw kunstwerk.

corner left onder

Ik ben Lidwien

Ik ben Lidwien Reyn en ik begeleid overheden en kennisorganisaties bij het praktisch vormgeven van wilde toekomstplannen om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Ik geloof dat vernieuwing van de manier waarop we werken kan bijdragen aan een schone wereld. Een wereld waarin we zonder afval leven, gezonde lucht kunnen inademen en zonder zorgen ons voedsel kunnen verbouwen op een gezonde bodem.

Het is mijn overtuiging dat juist het doen, het gezamenlijk experimenteren en daarvan leren, leidt tot daadwerkelijke verandering én versnelling.

Het frustreerde me steeds meer dat kennis op zich onvoldoende was om mensen te mobiliseren. Totdat ik ontdekte dat kennis pas gaat werken en mensen in beweging zet als hoofd en hart verbonden worden met elkaar. Het is mijn grote wens om mensen op die wijze in beweging zetten om duurzaam te doen! Ik nodig iedereen uit om met mij in actie te komen.

corner right onder

Mijn achtergrond

Mijn doctoraal Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden vulde ik aan met opleidingen en trainingen om mijn kennis en vaardigheden te vergroten. Vanzelfsprekend vond ik het de Collegereeks Circulaire Economie van prof. dr. J. Jonker te volgen. Net als de opleiding Transitiemanagement (RVO) en een module over de Omgevingswet bij de Bestuursacademie. De driejarige Phoenix opleiding voor begeleider persoonlijke- en organisatieontwikkeling was bijzonder leerzaam en aanvullend. Daar leerde ik mijn persoonlijke drijfveren te gebruiken als voedingsbodem voor groei en professionele ontwikkeling en dat te integreren in mijn vakmanschap.

Voordat ik Bureau Mozaiek startte werkte ik 12 ½ jaar bij RVO aan duurzame ontwikkeling in de programma’s DoorzaamDoor (sociale innovatie voor een groene economie), Leren voor Duurzame Ontwikkeling, Duurzame Gebiedsontwikkeling, BANS Klimaatbeleid voor gemeenten (team bouwen, wonen, werken). Van 2008 tot 2010 was ik onderdeel van het Cradle-to-cradle aanjaagteam en kwartiermaker Front office non-profit bij fusie tussen Novem en Senter. Ik leerde er de inhoudelijke dimensie van duurzame ontwikkeling, werken vanuit waarden, werken aan systeem beïnvloeding vanuit sociale instrumenten, transitiedenken, opzetten en begeleiden van CoPs. Maar ook verbinding leggen tussen diverse partijen, maatschappelijke opgaven, organisatiebelangen en persoonlijke ontwikkeling, opzetten en werking van subsidieregeling.

Commerciële doelstellingen halen, adviesrapporten schrijven en verbinding leggen tussen politiek/bestuurlijke doelstellingen en organisatorische vormgeving en integraliteit brengen tussen diverse vakgebieden leerde ik bij Ernst & Young Consulting en Belastingadvies waar ik mijn loopbaan startte.

corner left onder

Reviews

Lidwien Reyn: een empathisch en betrokken mens. Nieuwsgierig en open om nieuwe wegen in te slaan. Analytisch maar ook praktisch. Helder en richtinggevend in haar dienstverlening. Dit en nog veel meer is wat klanten over haar zeggen.

"Vanaf dag één was ik superblij met de inzet van Lidwien. Haar ervaring met het opzetten van Communities of Practice heeft ons enorm vooruit geholpen. Ik weet zeker dat we zonder de hulp van Lidwien niet zo ver waren gekomen: ruim twee jaar onderweg en met een vooruitzicht van zeker nog vier jaar programma om de begeleiding van werkzoekenden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te professionaliseren."
Marcel van Druenen
Projectleider vakmanschap bij DIVOSA en directeur SAM, beroepsvereniging uitvoerders Sociaal Domein
“Ik ken Lidwien als een harde werker met een consciëntieuze, actieve instelling. Accuraat en betrokken. Zij koppelt een sterk analytisch vermogen aan een goed gevoel voor wat er speelt en waar kansen liggen voor verbetering. Dat maakt dat zij op een effectieve manier mensen in beweging kan krijgen in de gewenste richting. Maar bovenal is Lidwien een heel plezierig mens om mee samen te werken.”
Theo van Bruggen
Programmamanager DuurzaamDoor, Rijksdienst voor ondernemend Nederland

“Hoe zet je een goed idee op de grond, en zorg je dat het ook werkelijk uit de startblokken komt? Dat is Lidwiens’s vakmanschap: een idee met betrokkenen vertalen naar persoonlijk commitment en praktische volhoudbare stappen, zodat je geïnspireerd wordt om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan."

Vincent Tiel Groenestege
Dienst Landelijk Gebied